George,


zo vroeg ging jij van ons heen
soms voel ik mij echt alleen

ik mis je goede raad
want daarmee stond je altijd klaar

ik mis ook je verhalen die je graag mocht vertellen
je had zoveel leuke verhalen, ik kan ze echt niet meer tellen

wandelen deed je ook erg graag
ik verwacht nog steeds je te zien, zelfs vandaag

oh George was je nog maar hier
want zonder jou hebbem we veel minder plezier

gelukkig voel ik soms je aanwezigheid
ik voel me dan veel beter in die tijd

gelukkig is Patrick, je zoon, er ook
hij is er voor me in tijd van nood

ik probeer er ook voor hem te zijn
bij elk probleem, groot of klein

dat is het minste wat ik kan doen
voor al je 'vaderlijke' vrienschap van toen

als ik deze wereld iets kon geven
dan wenste ik jou terug in ons leven

ik mis je George